Burmistrz

O budżecie

Ruszyła pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego, a wraz z nią mieszkańcy Prószkowa uzyskali możliwość udziału w gospodarowaniu środkami z budżetu naszej Gminy.  Dotychczas szanse na to posiadali wyłącznie mieszkańcy poszczególnych sołectw w ramach tzw. Funduszu Sołeckiego.    

W 2018r. na Budżet Obywatelski Miasta Prószków przeznaczono 100.000,00 zł a mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale także sami zostać ich autorami! Już od 16 marca 2018r. każda osoba, która ukończyła 16 rok życia i zamieszkuje na terenie naszego Miasta będzie mogła zgłosić nam swoje pomysły. Liczy się każda inicjatywa obywatelska określająca przedsięwzięcie, które przyczyni się do rozwoju Miasta i zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Propozycje mogą obejmować zarówno działania inwestycyjne (np. budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont elementu infrastruktury gminnej), jak i wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, sportowym itp. mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców. Jeszcze w tym roku do realizacji przyjęte zostaną te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów w trakcie konsultacji z mieszkańcami.
Na propozycje czekamy do 9 kwietnia! Nie zwlekaj! Zgłoś zadanie i przekonaj innych, że warte jest realizacji! To będzie Twój wybór w Twoim mieście!

Kwota do wydania: 100.000 zł

do 15 marca
2018

Kampania promocyjno - edukacyjna,
w tym spotaknie konsultacyjne z mieszkańcami

16 marca - 9 kwietnia
2018

Zgłaszanie propozycji zadań
do budżetu obywatelskiego

10 - 23 kwietnia
2018

Weryfikacja zgłoszonych
propozycji zadań

24 kwietnia
2018

Ogłoszenie listy zadań
poddanych pod konsultacje

od 24 kwietnia
2018

Promowanie przez mieszkańców zadań
dopuszczonych do konsultacJI

30 kwietnia - 15 maja
2018

konsultacje z mieszkańcami w sprawie wyboru
zadań do realizacji (głosowanie)

do 18 maja
2018

weryfikacja wyników konsultacji
i ogłoszenie zadań do realizacji