Burmistrz

O budżecie

„… bo razem możemy więcej !”
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA PRÓSZKOWA – edycja II 2019

Startuje druga edycja Budżetu Obywatelskiego, a wraz z tym przed mieszkańcami Prószkowa po raz kolejny otwiera się możliwość bezpośredniego wpływu na rozwój miasta i gospodarowania środkami z budżetu gminy!

Podobnie jak w zeszłym roku, w ramach aktualnej edycji na Budżet Obywatelski Miasta Prószkowa przeznaczono 100 000,00 zł, a mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale także sami zostać ich autorami! Już od 12 sierpnia każda osoba, która zamieszkuje na terenie naszego Miasta, będzie mogła zgłosić swoje pomysły. Liczy się każda inicjatywa obywatelska określająca przedsięwzięcie, które przyczyni się do rozwoju Miasta i zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Propozycje mogą obejmować zarówno działania inwestycyjne (np. budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont elementu infrastruktury gminnej), jak i wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, sportowym itp. mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców. Jeszcze w tym roku do realizacji przyjęte zostaną te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów w trakcie konsultacji z mieszkańcami, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel. Wierzymy, że dzięki naszemu współdziałaniu powstanie wiele cennych inicjatyw, ważnych nie tylko dla najbliższego otoczenia, ale wszystkich mieszkańców.

Na propozycje czekamy do 26 sierpnia! Nie zwlekaj! Zgłoś zadanie i przekonaj innych, że warte jest realizacji! To będzie Twój wybór w Twoim mieście!

Co się zmieniło w aktualnej edycji?

  • procedura Budżetu Obywatelskiego realizowana jest w oparciu o Uchwałę nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżet Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego z 2019r. poz. 2349);
  • wszyscy mieszkańcy Prószkowa mogą zgłaszać propozycje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, udzielać poparcia zgłoszonym projektom oraz brać udział w głosowaniu;
  • w przypadku odrzucenia propozycji zadania Wnioskodawcy przysługuje możliwość wniesienia odwołania;
  • na obiektach gminnych jednostek organizacyjnych nie mogą być realizowane zadania o charakterze inwestycyjnym.

Kwota do wydania: 100.000 zł

od 01.08
2019

Kampania promocyjno-edukacyjna

12 - 26.08
2019

Zgłaszanie propozycji zadań
do Budżetu Obywatelskiego Miasta
Prószkowa na rok 2019

27.08 - 09.09
2019

Weryfikacja zgłoszonych
propozycji zadań

10.09
2019

Ogłoszenie listy zadań ocenionych
pozytywnie i dopuszczonych do głosowania
oraz zadań odrzuconych

od 10.09
2019

Promowanie przez mieszkańców zadań
dopuszczonych do konsultacji (głosowania)

19.09 - 30.09
2019

Głosowanie nad propozycjami zadań
do Budżetu Obywatelskiego

do 04.10
2019

Weryfikacja wyników głosowania
i ogłoszenie zadań do realizacji